UNESCO-verdensarv

Dronning Margrethe II indviede den officielle UNESCO-plakette ved Danevirke Museum i september 2019.

I juni 2018 blev Danevirke sammen med Hedeby erklæret for UNESCO-verdensarv.  

Tilsammen udgør de to et enestående grænselandskab, som på flere måder vidner om forholdene i vikingetiden. “Det arkæologiske grænsekompleks Hedeby og Danevirke”, som verdensarven officielt hedder, vidner om et område, hvor datidens europæiske kulturer mødtes (og til tider også tørnede sammen). Hedeby-Danevirke har ikke mindst været en religionsgrænse mellem det store Frankiske Rige og Danerriget, som stod under pres af den kristne missionering sydfra. 

Hedeby-Danevirke har opnået status som verdensarv, fordi Hedeby var centrum og motor for et handelsnetværk som spændte sig over hele den europæiske kontinent. I dette center for handelen mellem Vesteuropa og Nordeuropa mødtes forskellige europæiske kulturer og traditioner til udveksling og handel.

Derudover var Hedeby-Danevirke i flere århundreder kernen i grænselandet mellem det store Frankerrige og danernes unge kongerige. Her kontrolleredes (og sikredes) handelsruter, økonomi og territoriet på grænsen mellem Danerriget og den europæiske kontinent. 

En særlig grund til at Hedeby-Danevirke er UNESCO-verdensarv er også, at de giver særdeles gode muligheder for at erfare mere om vikingetiden, da der her findes et rigt og ekstremt godt bevaret arkæologisk materiale. Hedeby er måske den bedst bevarede vikingeby i hele verden og et sandt arkæologisk skatkammer. Byen blev forladt i midten af 1000-tallet og området er aldrig blevet bebygget igen. Netop denne hastige exit er et lykketræf for arkæologerne. Intet andet sted finder de så velbevarede, uforfalskede bystrukturer fra vikingetiden. Desuden har den fugtige bund her bevaret særdeles mange fund af organisk materiale, som ikke kan findes i andre sammenhænge. I Hedeby er vikingetiden konserveret i undergrunden og der er mulighed for at finde en række svar om den økonomiske, sociale og historiske udvikling i denne periode, der ikke ville kunne besvares andetsteds. Da 95 % af området ikke har været udgravet endnu, gemmer den sikkert på gode overraskelser også til kommende generationer.    

Danevirkes forskellige volde og forsvarsanlæg har altid repræsenteret state of the art indenfor deres samtid. De forskellige faser er synlige indtil i dag og giver os et indblik i teknologien indenfor forsvarsbyggeri op igennem tiden. 

 

Læs mere om UNESCOs officielle begrundelse her

 

 

 

 

Den tyske viceudenrigsminister for international kulturpolitik overrakte  det officielle UNESCO-dokument til Slesvig-Holstens ministerpræsident. Danmarks ambassadør var også tilstede.

Åbningstider

Forår (01.03. – 30.04.)

 

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

 

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
24867 Dannewerk
TYSKLAND

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

Grafik: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

DAMU 2024

SÅDAN VIL DET SE UD

DAMU 2024

VORES VISION FOR ET NYT DANEVIRKE MUSEUM

Danevirke Museum bliver i de næste år fornyet med en ny bygning og en ny udstilling. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Augustinus Fonden som donerer 64 hhv. 13 millioner kroner til Sydslesvigsk Forening til opførelse af det nye museum. Samtidig har den danske stat og den tyske delstat Slesvig-Holsten besluttet at støtte driften af det ny museum med hver 1 mio. kr. om året.

Den nye bygning er tegnet af Lundgaard & Tranbjerg Arkitekter. Ifølge den foreløbige tideplan vil den stå færdig i anden halvdel af 2024. Den ny permanente udstilling, som udvikles sammen med udstillingseksperter vil være på ca. 800 kvm og dermed mere end dobbelt så stor som i dag.

Vores mål er, at skabe en god sammenhæng mellem den Arkæologiske Park og museet og byde vores gæster og menneskerne i regionen gode oplevelser og et behageligt ophold ved Danevirke. 

Her på siden vil vi orientere løbende om dette spændende projekt. Det bliver ikke mindst også spændende at se, hvad arkæologerne finder under de hidtidige bygninger midt i dette helt særlige stykke Danmarkhistorie.

NÆSTE SKRIDT

De eksisterende bygninger på området er taget ned. Fra starten af maj til slutningen af august foretager Archäologisches Landesamt og Museum Sønderjylland en stor 

'Den Vi er flyttet ud af museet. De eksisterende bygninger nedtages i marts-april 2022. Derefter vil der finde en stor udgravning sted på hele byggeområdet. Vi vil løbende orientere om, hvad arkæologerne finder dette helt særlige sted, hvor Hærvejen i tidlige tider gennemskar Danevirkes hovedvold. 

 

VI ER STADIG TIL STEDE FOR JER!

I finder Danevirke Museums midlertidige besøgscenter ved parkeringspladsen overfor det hidtidige museum. Her vil vi fortsat orientere om Danevirke, tilbyde rundvisninger osv., mens det nye museum opstår.

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.