Danevirke

Danevirke er Nordens største fortidsminde og indtager en central plads i Danmarks og grænselandets historie. I tiden fra ca. 450 og frem til ca. 1200 opførtes 30 kilometer volde i området omkring fjorden Slien.

Voldene tjente to formål: Dels at forsvare det gamle danske riges sydgrænse, dels at kontrollere den adgang til Jylland, der gik via den nord-sydgående Hærvej. Desuden sikrede Danevirke de handelsveje mellem Østersøen og Vesterhavet, som gik over Hedeby, der i vikingetiden var Nordens største handelsby.

Omkring år 1170 lod den danske konge Valdemar den Store den sidste store udbygning af Danevirke opføre. Valdemarsmuren var et imponerende bygningsværk og bestod af en 4 km lang, 5-7 m høj og 2 m bred mur, som stod foran de gamle volde.

 

Museet indeholder en udstilling, der på dansk og tysk fortæller om Danevirkes oprindelse og de arkæologiske fund. Desuden indeholder det en officiel informationsvæg, der på begge sprog orienterer om UNESCO-verdensarven Hedeby-Danevirke.

 

Ved krigsudbruddet i 1864 lå der 27 skanser ved Danevirke. Men i natten mellem 5. og 6. februar 1864 trak hæren sig tilbage til Dybbøl.

I udstillingen ses genstande, modeller, plancher og tableauer, der formidler voldens historie.

Åbningstider

Forår (01.03. – 30.04.)

 

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

 

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Ochsenweg 5
24867 Dannewerk
TYSKLAND

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.