100 år senere – Mindretalsliv i Sydslesvig i dag

2,50 

Danevirke Museum, 2020

udstillingskatalog, 24 sider

2,50 euro / 20 kr.

Kategori:

Katalog fra fotoudstillingen i anledning af 100-året for folkeafstemningen af grænsen, som giver et indblik i det danske mindretals liv i dag.