Myte & sandhed

Danevirke fået en enorm symbolsk betydning i Danmarkshistorien. Der findes mange spændende fortællinger om det historiske forsvarsanlæg. Nogle af dem er dog rene myter, som lever videre den dag i dag – ikke mindst på internettet.

Myte 1: Dronning Thyra Danebod, som var Gorm den Gamles dronning og Harald Blåtands mor, har fået bygget volden for at holde den tyske kejser ude.

Generationer af danske skolelever har igennem flere århundreder lært om “Thyras vold”. Baggrunden er, at Danmarks første store historieskriver Saxo Grammaticus har berettet det sådan. 

Det har dog senest i 1600-tallet stået klart for videnskaben, at de ældste volde er fra før Thyras tid.  Siden de sidste udgravninger på Danevirke i 2010-14 ved vi, at Danevirkes første volde er opstået i jernalderen omkring år 450-500. Det er flere hundrede år før Thyra blev født.

Selvom der er blevet ledt ihærdigt, er der faktisk ikke engang belæg for, at der har været større byggeaktivitet i den periode i 900-tallet, hvor Gorm og Thyra regerede. Til gengæld tilskrives nogler af voldene deres søn Harald.

Men de ændrer selvfølgelig ikke ved at Thyra er en af de største mytologiske skikkelser i Danmarkshistorien.

Myte 2: Danevirke har været et skibsslæbested, hvor handelsskibene blev trukket over land fra Vesterhavet til Østersøen og omvendt. 

Det er en af de mest hårdnakkede myter, at man skulle have trillet skibene på træstammer henover Det slesvigske Pas for at afkorte vejen rundt om Jylland. Men det er en skrøne. Nogle mener endda, at voldgraven ved Kovirke må have været fyldt med vand, således at skibene kunne trækkes i en kanal mellem Selk Nor og Rejde å. Men også det er pure opspind. 

Der findes intet historisk eller arkæologisk belæg for nogen af delene. Det giver heller ingen mening at transportere store og tunge handelsskibe på denne måde, når der er et alternativ. Realiteten er, at varerne blev transporteret på oksekærrer langs med Danevirke mellem landingspladsen i Hollingsted og Hedeby . 

Som så mange myter har også denne dog en vis kerne af sandhed. I den islandske Knytlingesaga fra omkring år 1300 berettes det om kong Sven Grathe, at han i 1151 fik trukket skibe til sin hær over land fra Hedeby til Hollingsted. Dette er den eneste gang, at historiske kilder beretter om en skibstransport henover Det slesvigske Pas. Såfremt beretningen overhovedet stemmer, handler den dog om lette krigsskibe uden last og med masser af militært mandskab til at trække dem.   

Desuden er det kendt, at vikinger, som handlede langs de russiske floder fra Østersøen ned til Konstantinopel har været nødt til at transportere deres mindre (!) flodbåde henover land forbi forhindringer. Men heller ikke det kan sammenlignes. 

 

Åbningstider

Forår (01.03. – 30.04.)

 

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

 

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
24867 Dannewerk
TYSKLAND

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

Grafik: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

DAMU 2024

SÅDAN VIL DET SE UD

DAMU 2024

VORES VISION FOR ET NYT DANEVIRKE MUSEUM

Danevirke Museum bliver i de næste år fornyet med en ny bygning og en ny udstilling. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Augustinus Fonden som donerer 64 hhv. 13 millioner kroner til Sydslesvigsk Forening til opførelse af det nye museum. Samtidig har den danske stat og den tyske delstat Slesvig-Holsten besluttet at støtte driften af det ny museum med hver 1 mio. kr. om året.

Den nye bygning er tegnet af Lundgaard & Tranbjerg Arkitekter. Ifølge den foreløbige tideplan vil den stå færdig i anden halvdel af 2024. Den ny permanente udstilling, som udvikles sammen med udstillingseksperter vil være på ca. 800 kvm og dermed mere end dobbelt så stor som i dag.

Vores mål er, at skabe en god sammenhæng mellem den Arkæologiske Park og museet og byde vores gæster og menneskerne i regionen gode oplevelser og et behageligt ophold ved Danevirke. 

Her på siden vil vi orientere løbende om dette spændende projekt. Det bliver ikke mindst også spændende at se, hvad arkæologerne finder under de hidtidige bygninger midt i dette helt særlige stykke Danmarkhistorie.

NÆSTE SKRIDT

De eksisterende bygninger på området er taget ned. Fra starten af maj til slutningen af august foretager Archäologisches Landesamt og Museum Sønderjylland en stor 

'Den Vi er flyttet ud af museet. De eksisterende bygninger nedtages i marts-april 2022. Derefter vil der finde en stor udgravning sted på hele byggeområdet. Vi vil løbende orientere om, hvad arkæologerne finder dette helt særlige sted, hvor Hærvejen i tidlige tider gennemskar Danevirkes hovedvold. 

 

VI ER STADIG TIL STEDE FOR JER!

I finder Danevirke Museums midlertidige besøgscenter ved parkeringspladsen overfor det hidtidige museum. Her vil vi fortsat orientere om Danevirke, tilbyde rundvisninger osv., mens det nye museum opstår.

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.