HARALD BLÅTAND… HANDEL, FORSVAR & PRAL

Et af Danmarkshistoriens største og kendteste arkæologiske komplekser ligger i dag spredt over to lande. Vi er tre museer med tilsammen mere end 400.000 gæster om året, som vil gøre mere for at styrke sammenhængen. Kongernes Jelling, Danevirke Museum og Vikingemuseet i Hedeby er gået sammen for at tydeliggøre den grænseoverskridende forbindelse mellem grænselandets UNESCO-verdensarvssteder fra vikingetiden. I centrum for vores fælles kampagne ”Harald Blåtand… handel, forsvar og pral” står illustrationer af den danske tegner Bjørk Matias Friis og den nok berømteste danske konge fra denne tid, som havde betydelige aktier i alle tre steder.

„I 900-tallet hørte alle tre steder sammen. Kongen havde sit hovedsæde i Jelling, Nordeuropas største handelsby Hedeby var en af hans største indtægtskilder, og forsvarsanlægget Danevirke var hans vigtigste bolværk mod den store østfrankiske nabo mod syd. Vores tre museer har altså rigtigt meget til fælles, og det vil vi gerne gøre tydeligt,“ forklarer lederen af Vikingemuseet Hedeby, Dr. Matthias Toplak.

„Harald Blåtand var en yderst selvbevidst mand og elskede at demonstrere sin magt gennem bling og byggeri. Han anlagde hidtil uhørte bygningsværker som den store palisade omkring Jelling, Broen ved Ravning Enge eller det seks kilometer lange, topmoderne Kovirke-anlæg i Danevirke. Med sin bygge-virksomhed og med det yderst succesfulde internationale handelscenter Hedeby kunne han demonstrere sin magt og vise, at han var helt på øjenhøjde med sin store modspiller, den magtfulde østfrankisk-tyske konge Otto den Anden“, siger Morten Teilmann Jørgensen, museumschef for Kongernes Jelling.

„Vikingetiden har i vores dansk-tyske grænseland efterladt helt særlige spor, som hører til UNESCOs verdensarv i dag. Når det handler om den dansk-tyske historie og det gamle hertugdømme Slesvig, så tænker mange dog først på krigen i 1864 og nationale konflikter i området. Men vi har også en storartet fælles kulturarv fra tidligere tider, som vi tager vare om i fællesskab i dag. Det vil vi gerne gøre tydeligt for et bredere publikum med Bjørks dejlige tegninger. Vores ønske er selvfølgelig, at mange vil benytte lejligheden til at besøge de tre museer og opleve, hvor stærkt landene er knyttet sammen gennem historien“, håber lederen af Danevirke Museum, Lars Erik Bethge.  

Kampagnen „Harald Blåtand… handel, forsvar og pral“ er blevet støttet af Kreis Schleswig-Flensburg via det dansk-tyske INTERREG-program TOUR-BO. Den består af tre udstillingsvægge med tre historiske motiver fra de tre steder, som fremover kan ses på de tre museer. De suppleres med kort med de tre motiver af Bjørk Friis, som kan tages med hjem gratis.

Åbningstider

Forår (01.03. – 30.04.)

 

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

 

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
24867 Dannewerk
TYSKLAND

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

Grafik: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

DAMU 2024

SÅDAN VIL DET SE UD

DAMU 2024

VORES VISION FOR ET NYT DANEVIRKE MUSEUM

Danevirke Museum bliver i de næste år fornyet med en ny bygning og en ny udstilling. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Augustinus Fonden som donerer 64 hhv. 13 millioner kroner til Sydslesvigsk Forening til opførelse af det nye museum. Samtidig har den danske stat og den tyske delstat Slesvig-Holsten besluttet at støtte driften af det ny museum med hver 1 mio. kr. om året.

Den nye bygning er tegnet af Lundgaard & Tranbjerg Arkitekter. Ifølge den foreløbige tideplan vil den stå færdig i anden halvdel af 2024. Den ny permanente udstilling, som udvikles sammen med udstillingseksperter vil være på ca. 800 kvm og dermed mere end dobbelt så stor som i dag.

Vores mål er, at skabe en god sammenhæng mellem den Arkæologiske Park og museet og byde vores gæster og menneskerne i regionen gode oplevelser og et behageligt ophold ved Danevirke. 

Her på siden vil vi orientere løbende om dette spændende projekt. Det bliver ikke mindst også spændende at se, hvad arkæologerne finder under de hidtidige bygninger midt i dette helt særlige stykke Danmarkhistorie.

NÆSTE SKRIDT

De eksisterende bygninger på området er taget ned. Fra starten af maj til slutningen af august foretager Archäologisches Landesamt og Museum Sønderjylland en stor 

'Den Vi er flyttet ud af museet. De eksisterende bygninger nedtages i marts-april 2022. Derefter vil der finde en stor udgravning sted på hele byggeområdet. Vi vil løbende orientere om, hvad arkæologerne finder dette helt særlige sted, hvor Hærvejen i tidlige tider gennemskar Danevirkes hovedvold. 

 

VI ER STADIG TIL STEDE FOR JER!

I finder Danevirke Museums midlertidige besøgscenter ved parkeringspladsen overfor det hidtidige museum. Her vil vi fortsat orientere om Danevirke, tilbyde rundvisninger osv., mens det nye museum opstår.

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.