UDGRAVNINGEN VED Danevirke

Arkæolog Frauke Witte fremviser vognspor af Hærvejen under bygningen fra 1600-tallet
Rødekro-fundamenter fra forskellige tidsaldre
Trækasse på højde med Rødekros ældste fundament, funktion hidtil ukendt
400-800 år gamle vognspor af Hærvejen
Grube med rester fra tidligere krobrand
Tappehane, sen middelalder eller renæssancen
Militærkort fra 1700-tallet

Historisk Hærvejsafsnit fundet ved Danevirke

Under den store udgravning ved Danevirke er det dansk-tyske arkæologhold stødt på tidlige rester af Hærvejen. Sporene efter den historiske hovedtrafikåre mellem Viborg og Wedel ved Hamborg blev delvist fundet under bygningsfundamenter, som mindst rækker tilbage til 1600-tallet. En undersøgelse skal nu vise, hvor meget ældre vognsporene er.

„På området under den tidligere Rødekro har vi både fundet mindre rester af enkelte kørespor og længere mod vest et kort stræk af en bredere kørebane, som vi ser nærmere på. De andre fritliggende afsnit af Hærvejen, vi kender i Slesvig-Holsten, har også været brugt i senere århundreder. Det er første gang, at vi har mulighed for at undersøge et afsnit af Hærvejen arkæologisk. Det er virkelig et lykketræf, at disse spor er blevet bevaret, selvom området er blevet gravet om utallige gange for at oprette bygninger her,“ siger en glad Astrid Tummuscheit fra fredningsmyndigheden Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, som er ledende arkæolog på projektet.

Hendes kollega Frauke Witte fra Museum Sønderjylland leder den daglige udgravning på området. Hun påpeger, at stedet umiddelbart foran Danevirkes portåbning gør dette fund særdeles interessant: „Vi kan nu se, at Hærvejen i det mindste i perioder er forløbet hen imod åbningen i volden vest for den nuværende beliggenhed. Det er et vigtigt supplement til den viden, vi har fået i forbindelse med at porten blev fundet og udgravet for et årti siden.“ Denne opsigtsvækkende udgravning fra 2010-2014 er i perioder ligeledes blevet foretaget af Tummuscheit og Witte i fællesskab.

Hvor gamle de opdagede vognspor er, det skal yderligere undersøgelser forhåbentligt give svar på, siger Frauke Witte: „Da vi dengang gravede i portåbningen fandt vi sporene efter en brand som kunne dateres til Harald Blåtands tid. De aktuelle spor ligger delvis under krofundamenter og nogle af dem må demed være ældre end slutningen 1600-tallet. Da der findes teglsstykker i sporene vil de dog formentlig ikke være ældre end midten af 1100-tallet.  Det er vores håb, at nøje analyser kan give os informationer om, i hvilken periode mennesker og dyr har efterladt disse spor.”

Yderligere resultater

Siden udgravningen startede den 2. Maj 2022 har arkæologerne gravet sig igennem fudamenterne på to bygninger, der hidtil har stået på området: et tidligere bondehus fra 1836, hvor Danevirke Museum hidtil har haft til huse og gæstgiveriet Rødekro fra midten af 1800-tallet. Især under krobygningen gjorde de talrige fund, deriblandt massive stenfunda­menter fra forskellige perioder. Undersøgelsen har vist, at der efter hinanden har stået fire bygninger på området, hvoraf tre er brændt ned i 1600-tallet, omkring år 1800 og i 1962. Desuden blev der fundet nedgravet affald fra 1600- til 1900-tallet, deriblandt fornemme glas og flasker, keramik, vinduesglas, mønter, rester af tobakspiber, dyreknogler og en del østersskaller. ”Disse fund taler for, at mennesker fra de højere sociale lag har hygget sig her. Dette svarer også til, hvad vi ved fra de få historiske kilder, som nævner stedet. Også i århundrederne mellem 1200-tallet og de Slesvigske Krige, hvor Danevirke formentlig ikke har haft nogen større militær betydning, har dette sted, hvor Hærvejen skærer voldene, stadig været et vigtigt sted “, fortæller Frauke Witte.

De historiske kilder nævner for første gang en kro på dette sted i forbindelse med et ejerskifte 1633. I  1600-tallet skal Rødekro have fungeret som jagtslot og lysthus for hertugerne af Gottorp. Ifølge overleveringen skal Christian den Fjerde have været på stedet med hertugen som havde jagtområder i nærheden. Indtil 1766 tjente Rødekro også som postkontor for hele regionen inklusive Gottorp-hertugens hof. Desuden var der her i 1700-tallet et toldsted for de okseflokke, som blev drevet ned ad Hærvejen i store tal og gav den dens tyske navn Ochsenweg (Oksevejen).  

Baggrund

Den 2. maj startede fredningsmyndigheden Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) i samarbejde med Museum Sønderjylland den største arkæologiske udgravning, som nogensinde har fundet sted ved Danevirke. På et areal på mere end 2000 kvadratmeter har de siden ledt efter spor fra middelalderen og nyere tid. Udgravningsfeltet grænser umiddelbart op til et af de vigtigste stedet i UNESCO-verdensarven Hedeby og Danevirke. Det ligger ved vore dages Hærvej (Ochsenweg) og foran den historiske portåbning, der henover mange århundreder i jernalderen, vikingetiden og middelalderen regulerede trafikken gennem Danevirke. Det hører dermed til de historisk mest betydningsfulde områder i de gamle hertugdømmer Slesvig og Holsten.

Udgravningen fra maj til september 2022 er blevet mulig, fordi Sydslesvigsk Forening (SSF) i de kommende år vil oprette en ny bygning til sit Danevirke Museum på stedet. Da bygge­arbejdet vil udgøre et betydeligt indgreb i undergrunden, har der været behov for en omfattende arkæologisk undersøgelse, som ALSH foretager i samarbejde med Museum Sønderjylland. Læs mere om museumsprojektet her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeffrey Brown (ALSH), Werner Gehrke (ALSH), Astrid Tummuscheit (ALSH), Frauke Witte (Museum Sønderjylland) og Leif Christensen (Museum Sønderjylland)
Hidtil ukendt kælder fra Danevirke Museums bygning, 1800-tallet
Lang dobbelt pælerække. Hidtil ukendt funktion og alder.
Kvægskelet
Segl fra Glasflaske af Elias Jüngling, 1670erne
Glasflaske, formentlig tidligt 1700-tal

Åbningstider

Forår (01.03. – 30.04.)

 

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

 

Sommer (01.05. – 30.09.)

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag – Søndag
10:00 – 16:00

Efterår (01.10. – 30.11.)

Mandag
Lukket
Tirsdag – Søndag
10:00 – 16:00

Vinter (01.12. – 28.02.)

Lukket

Danevirke Museum

Hauptstraße 0
24867 Dannewerk
TYSKLAND

+49 (0)4621 – 378 14
info@danevirkemuseum.de

Danevirke Museum ejes og drives af Sydslesvigsk Forening e.V.