Dänisch

Dansk

Deutsch

Deutsch

Danevirke Museum befinder sig i landsbyen Dannewerk umiddelbar sydvest for Slesvig by. Museet ligger direkte ved Danevirkes Hovedvold og den gamle “Port til Norden”. Museumsbygningen rummer udstillingen om Danevirke. Der gives en oversigt over det gamle forsvarsværks byggefaser. 

Derudover præsenterer museet udstillingen: ”Dansk i Sydslesvig“ – en udstilling om det danske mindretal i Sydslesvig. 

Museet ejes og drives af Sydslesvigsk Forening. 

For SSF og for det danske Mindretal er museumsdriften blevet et vigtigt kulturpolitisk arbejdsområde. 

Danevirke Museum er en institution, der er fast forankret i museumslandskabet på begge sider af den dansk/tyske grænse. 

Projekt: UNESCOs liste

Slesvig-Holsten ønsker at få Danevirke og Hedeby optaget på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv. En fælles, international ansøgning omfatter oldtidsminder... » mere

Udstillinger

Men når du kommer til at gennemse udstillingen Dannevirke eller historien om det danske mindretal i Sydslesvig vide... » mere