Danevirke Museum på dansk
Zum Internetauftritt des Danewerk Museums (Dannewerkmuseum, Dannewerk Museum)